پورتال اداره كل آموزش و پرورش استان كهگيلويه و بوير احمد
اخبار مهم:
آدرس ستاد اسکان کهگیلویه وبویراحمد
فرم ه ستاد اسکان فرهنگیان استان کهگیلویه و بویراحمد
تعداد مدرسه تعداد کلاس تعداد عوامل اجرایی شماره تماس مسئول ستاد
ردیف منطقه/ شهرستان ویژه الف ب مجموع ویژه الف ب مجموع پایگاه مدرسه مجموع آدرس تلفن کد
1 باشت 0 6 10 16 0 44 52 96 12 32 44 باشت - خیابان معلم - اداره آموزش و پرورش شهرستان باشت-واحد تعاون 32,620,182 074 مازیار مقیمی
2 بهمئی 0 0 5 5 0 0 42 42 12 10 22 لیکک - خیابان امام خمینی- فلکه مرکزی - دبیرستان دخترانه هاجر 32,822,908 074 حداد احمدی
3 چاروسا 0 1 6 7 0 10 29 39 12 14 26 قلعه رئیسی-خیابان معلم - اداره آموزش و پرورش چاروسا 32,293,310 074 امیربهادر رزمخواه
4 چرام 0 1 6 7 0 6 52 58 12 14 26 چرام- بلوار شهید دستغیب- بلوار شهید مطهری - خیابان تختی - اداره آموزش و پرورش چرام 32,363,800 074 علی حیدری
5 دنا 0 1 13 14 0 10 87 97 12 28 40 سی سخت - خیابان شهید مطهری -آموزش و پرورش شهرستان دنا 334,421,301 074 علیرضا حقیقی
6 دهدشت 0 1 3 4 0 9 21 30 13 8 21 دهدشت - خیابان پارک جنگلی - دبیرستان کار دانش مطهر 32,269,808 074 علی رستمی مهر
7 دیشموک 0 0 3 3 0 0 13 13 12 6 18 دیشموک بلوار شهید مدرس میدان ورودی شهرجنب اداره آموزش و پرورش هنرستان امیر کبیر 32,466,999 074 جهان راسته
8 گچساران 0 2 36 38 0 16 312 328 13 76 89 گچساران- بلوار شهدای هفت تیر- جنب پارک شهرداری- دبستان 12 فروردین 32,225,066 074 جهانشیر احمدی پور
9 لنده 0 1 0 1 0 5 0 5 12 2 14 لنده - خیابان امام خمینی- روبروی اداره ثبت احوال لنده - خوابگاه شبانه روزی الزهراء 32,464,154 074 شهباز شهبازی
10 لوداب 0 0 2 2 0 0 15 15 12 4 16 لوداب - گراب - اداره آموزش و پرورش لوداب 33,280,330 074 صادق عبادی
11 مارگون 0 0 5 5 0 0 20 20 12 10 22 مارگون- اداره آموزش و پرورش مارگون- 33,282,430 074 عبداله بهادران
12 یاسوج 2 15 51 68 27 154 442 623 13 136 149 یاسوج - جاده آبشار - جنب امام زاده عبدالله - مدرسه نمونه توحیدی 33,233,929 074 علی عسکر تیموری
ستاد مرکزی استانی 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 یاسوج - چارباغ استقلال- اداره کل آموزش و پرورش استان ساختمان شماره 5 واحد تعاون 33,220,734 074 علی مدبرپور
2 28 140 170 27 254 1085 1366 162 340 502

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه