پورتال اداره كل آموزش و پرورش استان كهگيلويه و بوير احمد
اخبار مهم:
بخشنامه سرباز معلم

رؤسای محترم ادارات آموزش و پرورش مناطق دیشموك ، چاروسا ، مارگون ، لوداب، عشایر، وشهرستان های باشت وگچساران

باسلام و تحیات ؛

احتراماً ، در اجرای بخشنامه شماره 710/2مورخ 18 / 2 / 96معاونت محترم توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت متبوع ، بدینوسیله شیوه نامه ثبت نام معلمان وظیفه در سال تحصیلی 97-96 ارسال میگردد ، مقتضی است دستور فرمائید ضمن اطلاع رسانی در آن حوزه با رعایت كامل ضوابط مندرج در شیوه نامه به ویژه موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد و به دقت اجرا شود شرایط عمومی :

1-ثبت نام داوطلبــان بر اساس استان محل صدور دفترچه اعزام خواهد بود یعنــی (( استان كهگیلویه وبویراحمد )) و كسانی كه دارای دفترچه اعزام از سایر استانها هستند مجوزی برای ثبت نام ندارند.

2-مسئولین امور اداری در مرحله ثبت نام اولیه با هماهنگی و برنامه ریزی مناسب ، ترتیبی اتخاذ نمایند تا با روش های متفاوت و ممكن از سلامت جسمانی و روانی داوطلبان معلم وظیفه اطمینان حاصل شود .

3- دارندگان مدرك تحصیلی فوق دیپلم فقط در مناطق محروم برای آموزش ابتدایی رشته های جدول شماره 1 می توانند ثبت نام نمایند .

4- دارندگان مدرك تحصیلی دیپلم نمی توانند ثبت نام نمایند .

5-« از آن دسته از مشمولانی كه دارای كسر خدمت می باشند ، ثبت نام بعمل نیاید »

تبصـره مهم : مدت خدمت دربرنامه سربازمعلم ،2سال تمام است ولذامشمولینی انتخاب میشوند كه كسر خدمت ندارند و بایستی در این خصوص از متقاضیان تعهد نامه فرم شماره 3 با امضاء و اثر انگشت اخذ گردد .

متقاضیان در صورت كتمان كسر خدمت و سپس در هنگام خدمت درخواست استفاده از كسرخدمت در طول سال تحصیلی ارایه نمایند . به هیچ عنوان پذیرفته نمی شود و ملزم به جبران خسارات مادی ناشی از خروج قبل از پایان سال تحصیلی و هزینه های دوره آموزشی بدو خدمت ودوره آموزش نظامی می باشند .

تبصـره مهم : ادامه اشتغال معلمان وظیفه پس از اتمام خدمت مؤظف ، غیر مجاز و ممنوع است و با ادارات متخلف برابر ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد .

الف ) از مشمولین واجد شرایط دارای برگه آماده به خدمت بدون مهر غیبت كه تاریخ اعزام آنها ( یکم تیر و یکم شهریورماه 96) می باشد ، از تاریخ وصول بخشنامه تاریخ مندرج در جدول زیر ثبت نام صورت گیرد .

افراد مجاز برای ثبت نام

تاریخ شروع ثبت نام

پایان ثبت نام

و ارسال پرونده ولیست اسامی افرادپذیرفته شده

به اداره كل

ارسال اسامی پذیرفته شدگان

به وزارت متبوع

دارندگان برگه اعزام 96/4/1 و 96/6/1

20/ 2 / 96

30 / 2 / 96

ب ) فهرست و مدارك داوطلبان واجد شرایط وحائز امتیاز لازم (( براساس فرم امتیاز بندی طراحی شده پیوست (( فرم شماره 8 )) در برنامه ( Excel ) به تفكیك مدرك تحصیلی و تاریخ اعزام ، به انضمام فرم تكمیل شده گزینش و الصاق به یك قطعه عكس 4*3 بلافاصله در اختیار امور اداری اداره كل قرار گیرد. به منظور پرهیز از ایجاد مشكل برای كسانی كه به هر دلیل در فهرست نهایی پذیرفته شدگان قرار نمی گیرند الزاماً شماره تلفن تمــاس همراه و منزل از داوطلبان اخذ گــــردد.تا پذیرش یا عدم پذیرش داوطلبان قبل از انقضای تاریخ اعزام مندرج در برگه آماده به خدمت آنان ، قطعیت یافته و اعلام گردد .

تبصره 1: لیست ثبت نام شدگان به تفكیك مدرك تحصیلی (( فوق دیپلم ، لیسانس)) همزمان با پایان ثبت نام 30 / 2 / 96 به امور اداری اداره كل ارسال گردد .

ج ) امور اداری اداره كل ، مجری برنامه معلمان وظیفه استان :

پس از ثبت نام داوطلبان ، برگه اعزام به خدمت آنان را تا چند روز قبل از اعزام به مراكز آموزشی نزد خود نگه دارند و سپس قبل از اعزام به همراه برگه اعلام محل خدمت كه از سازمان محترم وظیفه عمومی ناجا برای پذیرفته شدگان ارسال خواهد شد ،جهت تحویل به مراكز آموزشی ، به آنها عودت دهند.

د ) امور اداری اداره كل ،

اسامی پذیرفته شدگان نهایی ، مطابق سهمیه تخصیصی در زمان مقرر و به صورت تكمیل نرم افزار طراحی شده در این خصوص (( كه از سایت اداره كل امور اداری و تشكیلات )) به نشانی EST@MEDU.IR قابل دریافت )) ارسال گردد

مدارك مورد نیاز :

1-تصویـر آخریــــن مدرك تحصیلــی كه توسط اداره آموزش دانشگاه (( مهر وامضاء )) شده باشد با ذكر معدل و تاریخ فارغ التحصیلی (( 2 سری ))

2- فتوكپی از تمام صفحات شناسنامه (( 2 سری كامل ))

3- عكس ( 4× 3 ) 6 قطعه

4- پوشه روغنی با گیره 2 عدد

5-فرم های (( پیوست )) تكمیل شده از شماره های 1 الی 8 (( 2 سری ))

6- فتوكپی از كارت ملی (( 2 سری ))

7- اخذ برگه اصلی اعزام به خدمت داوطلبان به تاریخ 96/4/1 و 96/6/1

شرایط اختصاصی :

1- در صورت متأهل بودن ارائه تصویر سند محضری كه برابر با اصل شده باشد و تصویر شناسنامه همسر الزامی است .

2- ارائه گواهی از بنیاد شهید برای فرزندان معظم شهداء ، فرزندان مفقودین ، آزادگان ، جانبازان با ذكر درصد جانبازی و برادر شهید .

3-ارائه گواهی تأیید شده یا حكم كارگزینی والدین ، جهت فرزندان فرهنگی و بازنشستگان فرهنگی

4-در صورتی كه فارغ التحصیلان دارای گرایش دبیری باشند ارائه مدارك الزامی است .

معیارهای امتیاز بندی

ردیف

عوامل امتیاز آور

امتیاز

تأیید امتیازات

1

معدل قید شده در مدرك تحصیلی

با ضریب 5 محاسبه شود

2

متأهل بودن

3

3

برادر شهید ، فرزندان مفقودین ، فرزندان آزادگان و فرزندان جانبازان بالای 50 درصد

5

4

مرتبط بودن مدرك تحصیلی با رشته مورد نیاز

5

5

رشته دبیری

10

6

والدین فرهنگی و بازنشسته فرهنگی

15

7

دارا بودن رتبه های علمی ، فرهنگی و هنری در منطقه 2 امتیاز ، در استان 5 امتیاز ، در كشوری 10 امتیاز

17

جمع امتیازات

توجه : فرزند شهید در صورت داشتن سایر شرایط از امتیاز بندی معاف می باشد .

تذكرات :

1-چنانچه پرونده ثبت نامی دارای نقص باشد حقی برای داوطلب ایجاد نمی شود و مسئوولیت متوجه مسئول امور اداری در شهرستان/منطقه می باشد .

2-جذب و گزینش سرباز معلمان صرفاً برای بكارگیری در نقاط روستایی وعشایری مناطق محروم استان صورت می پذیرد . این مطلب در هنگام ثبت نام به اطلاع متقاضیان رسانده شود .

3-با عنایت به مقررات ستاد كل نیروهای مسلح و به منظور پرهیز از ایجاد مشكل برای داوطلبانی كه به هر دلیل در فهرست نهایی پذیرفته شدگان قرارنمی گیرند . مقتضی است ترتیبی اتخاذ فرمائید تا ضمن هماهنگی لازم با امور اداری اداره كل ، پذیرش یا عدم پذیرش قطعی آنان قبل از انقضای تاریخ اعزام در دفترچه آماده به خدمت آنان اعلام گردد .

4-مدارك خواسته شده در دو سری و دو پوشه جمع آوری گردد . یك سری از پرونده های پذیرفته شدگان همراه با دفترچه آماده به خدمت یا برگ اعزام ، به امور اداری اداره كل ارسال گردد .

ملاحظات اجرایی :

1-داوطلبان می بایست در هنگام ثبت نام فرم تعهد نامه رعایت شئونات شغل معلمی (( فرم پیوست شماره 1)) تكمیل و رعایت ضوابط عمومی گزینش در طول مدت خدمت را مد نظر قرار دهند.

2-فرم پرسشنامه اطلاعات فردی گزینش را نیز تكمیل و پس از الصاق یك قطعه عكس 4×3 به صورت یكجا در ( پایان ثبت نام ) به امور اداری اداره كل تحویل گردد .

تذكر مهم-داوطلبان بایستی از سلامت كامل جسمی و روحی روانی ، متناسب با شغل معلمی برخوردار باشند با تأیید شورای پزشكی درمانگاه فرهنگیان استان

3-برگه آماده به خدمت پذیرفته شدگان بایستی ، ممهور به مهر انجام واكسیناسیون شود و از پذیرش داوطلبانی كه دارای دفترچه ، فاقد مهر مذكور هستند اكیداً خودداری گردد .4- ثبت نام با مدرك تحصیلی فوق دیپلم در دوره متوسطه و فنی و حرفه ای مجاز نخواهد بود .

5-اعزام پذیرفته شدگان به مراكز آموزش نظامی ، در تاریخ 96/4/1 انجام خواهد گرفت ، لذا می بایستی در این خصوص اطلاع رسانی مناسب صورت گرفته و قبل از اعزام نیز برگه های اعزام افراد كنترل گردد.

تذكر مهم :

6-اشتباه در ثبت مشخصات پذیرفته شدگان (( به ویژه كد ملی )) موجب حذف داوطلب گردیده و مسئولیت آن متوجه اداره آموزش و پرورش شهرستان/منطقه می باشد .

تذكر مهم :

7-اگر مشمول قبلاً درخواست معافیت پزشكی و یا تحصیلی كرده باشد ، سازمان وظیفه عمومی ناجا اعزام وی را لغو نموده و لذا از لیست سرباز معلمان كنار گذاشته می شود . لازم است این افراد ، در مهلت ثبت نام نسبت به ابطال درخواست معافیت اقدام نمایند .

8-از آنجا كه لازم است داوطلبان قبل از ورود ، اطلاعات كافی در این خصوص داشته باشند ، مقتضی است به نحو مناسب روند جذب تا ترخیص و همچنین مقررات و ضوابط گزینش اطلاع رسانی گردد.

9-در دوره متوسطه آموزش نظری فقط از فارغ التحصیلان لیسانس و در رشته های مرتبط استفاده میگردد .

10-در تنظیم لیست افراد پذیرش شده ، مدارك تحصیلی آنان مورد توجه و دقت قرار گیرد تا اسامی افراد با مدرك فوق دیپلم در لیست لیسانس و (( یا بالعكس )) وارد نشود .

جدول شماره 1 ظرفیت تخصیصی به استان برحسب مدرك تحصیلی

جدول شماره 1 ظرفیت تخصیصی به استان برحسب مدرك تحصیلی

سهمیه استان

لیسانس نفر

فوق دیپلم

جمع كل نفر26

جدول رشته های مورد نیاز معلمان وظیفه اداره كل آموزش و پرورش استان كهگیلویه وبویراحمد

مقطع تحصیلی

تعداد نیروی مورد نیاز

دارندگان مدرك تحصیلی در رشته های

آموزش ابتدایی

20نفر

آموزش ابتدایی وروانشناسی (همه گرایشها)-روانشناسی شخصیت علوم تربیتی مشاوره وراهنمایی روانشناسی تربیتی روانشناسی بالینی سنجش واندازه گیری روانشناسی عمومی مشاوره فلسفه تعلیم وتربیت برنامه ریزی درسی

آموزش ابتدایی

لوداب

مارگون

دیشموك

چاروسا

عشایر

پیچاب باشت

جمع

2

3

4

2

8

1

20

جدول رشته های مورد نیاز معلمان وظیفه آموزش فنی و حرفه ای کار و دانش

مقطع تحصیلی

تعداد نیروی مورد نیاز

شهرستان/منطقه

رشته ها

مارگون

گچساران

دیشموک

چاروسا

لوداب

آموزش فنی و حرفه ای و کار دانش

نفردارندگان مدارک کارشناسی(لیسانس)

معماری

1

-

-

-

-

عمران

-

1

-

-

-

برق

-

-

1

1

-

کامپیوتر

-

-

1

1

جمع نفر 6

-

-

-

-

-

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه