پورتال اداره كل آموزش و پرورش استان كهگيلويه و بوير احمد
اخبار مهم:
تماس با ما
 • نمابر روابط عمومی
  332228977
 • پیامک روابط عمومی
  30008977
 • ارتباطات مردمی
  33228977
 • تلفن گویا
  33226764
 • تلفن خانه
  33223121-4
 • بازرسی
  33222038
 • ارزیابی عملکرد
  33222038
 • شکایات
  33222038
 • دفتر مدیرکل
  33222354-33222044
 • نمابردفتر مدیرکل
  33225828

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه